دستگاه روئینگ

دستگاه روئینگ

برای اولین بار در سال 1950 دستگاه پارویی پایه طراحی و ساخته شد و در نقشه اولیه ظاهر این دستگاه شباهت زیادی به چرخ لنگر دارد. در اواخر دهه 90، ماشین قایقرانی به شکل فعلی خود تکامل یافت.نحوه کار با دستگاه قایقرانی بسیار ساده است و دستگاه مجهز به زنجیری است که برای چرخاندن دنده ای که روی توپی آن قرار دارد به قدرت و قدرت بدنی نیاز دارد، زنجیر به کابل کششی متصل است که ورزشکار باید آن را بکشد. و آن را رها کنید. این تجهیزات ورزشی از نظر عملکردی شباهت زیادی به قایق سواری دارد و به نوعی می توان گفت که این تجهیزات ورزشی شبیه سازی شده قایق سواری است.

قایقرانی چیست؟

وسایل ورزشی قایقرانی مانند تردمیل، دوچرخه ثابت، رویینگ و سایر وسایل ورزشی هوازی موجود در باشگاه ها و منازل کمتر شناخته شده است و می توان آن را به عنوان یک وسیله ورزشی جدید در دنیای ورزش معرفی کرد. مزایای قایقرانی:

1. تقویت قسمت فوقانی پشت، ماهیچه های سینه، بازوها، عضلات شکم

2. تقویت عضله چهار سر ران (به ویژه عضله جلوی ران)، ماهیچه گلوتئال، عضلات ساق پا

3. استرس را کاهش دهید

4. قابلیت دسترسی

5. بهبود شرایط قلبی عروقی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post